Pentru suflet

14 octombrie – Cuvioasa Parascheva de la Iaşi

Obosiţi de truda gândurilor lumeşti, ne-am deşteptat acum noi, ticăloşii, lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre, spre a ne linişti, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire şi temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, şi strigăm: miluieşte-ne, ca dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire: Aliluia!

Bucură-te, mijlocitoarea celor greşiţi,
Bucură-le, folositoarea celor asupriţi,
Bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi,
Bucură-te, scăparea celor judecaţi şi osândiţi,
Bucură-te, contenire a patimilor,
Bucură-te, nesprijinitoarea celor care caută numai folosul lor,
Bucură-te, neizbândire a mijlocitorilor celor vicleni,
Bucură-te, domolire a celor puternici,
Bucură-te, înlesnire a slăbănogilor, 
Bucură-te, stârpitoare a răutăţilor, 
Bucură-te, izvorâtoare a milostivirii,
Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

(fragmente din Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva)

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *