Explicaţiuni,  Pentru suflet

Să ne schimbăm la faţă!

Într-o zi precum cea de astăzi, Mântuitorul a urcat pe Muntele Tabor împreună cu apostolii Săi – Petru, Iacob şi Ioan. Atunci, El S-a arătat apostolilor drept ceea ce era – Fiul lui Dumnezeu. Hristos S-a schimbat la faţă, dar nu S-a transformat, nici nu a luat o altă înfăţisare – pur şi simplu şi-a arătat adevărata Lui faţă. A arătat slava dumnezeirii Sale – şi, din aceasta, doar o parte.

Schimbarea la faţă nu este doar a lui Hristos, ci şi a apostolilor – care s-au învrednicit să vadă îndumnezeirea firii omeneşti a Fiului lui Dumnezeu.

Pentru schimbarea noastră la faţă ar trebui să ne rugăm mereu. Ar trebui să urcăm muntele credinţei, să sporim în rugăciune şi în fapte bune. Să ne rugăm să fim învrediciţi şi pregătiţi a vedea măcar o rază din Soarele cel dumnezeiesc.

Schimbarea la Față a Domnului/ Foto: Ștefan Cojocariu/ doxologia.ro
Foto: Ștefan Cojocariu/ doxologia.ro

Schimbatu-Te-ai la faţă, în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea; strălucească şi nouă, păcătoşilor, lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile Născatoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă Ţie! (Troparul Schimbării la Faţă)

2 Comments

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *