Pentru suflet

Pogorârea Sfântului Duh – Rusaliile sau Cincizecimea

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Aceasta este prima dintre rugăciunile începătoare pe care mereu le rostim şi se adresează Duhului Sfânt. Duhului care astăzi S-a pogorât peste Apostoli şi peste noi toţi, ca să ne fie alături în veac. Azi, când e Pogorârea Sfântului Duh, zi cunoscută nouă și ca Rusalii ori Cincizecime. Nici nu pot să cred că au trecut deja 50 de zile de la Învierea Domnului!

Pogorârea Sfântului Duh - doxologia.ro/ Foto: Oana Nechifor
Foto: Oana Nechifor/ doxologia.ro

Închei cu o altă frântură de rugăciune, care e și o descriere dragă mie a Sfântului Duh.

Duhul Sfânt este lumină și viață și izvor viu înțelegător. Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii: bun, drept, înțelegător, stăpânitor, curățitor de greșeli, Dumnezeu și îndumnezeitor, foc care din foc purcede, grăitor, lucrător, împărțitor de daruri. Prin Care toți prorocii și dumnezeieștii Apostoli, împreună cu mucenicii s-au încununat. Străină auzire, străină vedere, foc împărțindu-se spre darea de daruri.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *